Bastet og bundet (Heftet)

rettslige rammer for bruk av håndjern

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 187
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215015941
Kategori: Jus
Omtale Bastet og bundet
Håndjern er det fysiske maktmiddelet politiet bruker oftest, og er et middel som kan oppleves som unødvendig og ydmykende. Håndjernsbruk er derfor ofte gjenstand for klager og anmeldelser.
«Bastet og bundet» behandler reglene for bruk av håndjern, og redegjør også for de kravene Den europeiske menneskerettskonvensjon stiller til nasjonal lovgivning og praksis på området.

Boken er nyttig både for den enkelte polititjenesteperson, dem som har ansvaret for å lede og kontrollere polititjenesten, dem som forestår opplæring av polititjenestepersoner samt dem som behandler klager eller anmeldelser knyttet til politiets maktbruk.

De menneskerettslig og etisk forankrede normer for håndjernsbruk gjelder uavhengig av profesjon, men boken gir også en kort behandling av de ulike reglene for bruk av håndjern som gjelder for fengselsbetjenter, vektere, militærpoliti og militære vakter.

Tor-Geir Myhrer, f. 1952, cand. jur 1976, dr. juris 2000, har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Fra 2006 er han professor ved Politihøgskolens forskningsavdeling og fra 2005 professor II ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han har tidligere utgitt blant annet Personvern og samfunnsforsvar - Om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen (2001), Som siste utvei - Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen (2005) og 4. utgave av Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess (2009). Han er også medforfatter av Utlendingsrett (2004) og Juss og etikk (2005).

Til toppen