Beslagsretten (Innbundet)

beslagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 605
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788215015743
Kategori: Jus
Omtale Beslagsretten
Emnet for boka er beslagsretten til kreditorane i den «dynamiske fasen» der rettar eller formuesgode er i ferd med å skifte eigar eller rettshavar - eller har gjort det. Kan kreditorane ta beslag i rettar eller formuesgode som er på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor?

Tematisk høyrer framstillinga heime i den dynamiske tingsretten, konkursretten og tvangsfullbyrdingsretten. Beslagsretten til kreditorane blir drøfta særskilt for ulike konfliktsituasjonar («heimelskonflikten» og «suksesjonskonflikten»), ulike rettsstiftingar (eigedomsrett, panterett osb.), ulike formuesgode (fast eigedom, lausøyre, aksjar osb.) og ulike ervervsmåtar (avtale, arv, kreditorbeslag osb.).

Borgar Høgetveit Berg er dommar i Høgsterett. Han har tidlegare vore advokat hjå Regjeringsadvokaten og advokatfirmaet Thommessen. Berg har gjeve ut ei rekkje bøker og artiklar i formuerett og prosessrett.

Til toppen

Flere bøker av Borgar Høgetveit Berg: