Erstatningsrett (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 581
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215022314
Kategori: Jus
Omtale Erstatningsrett
Boken gir en bred fremstilling av gjeldende rettsregler og rettspraksis i Norge, sett i lys av den internasjonale rettsutviklingen. Fremstillingen omfatter både det privatrettslige og det offentligrettslige erstatningsansvaret.
Boken vier størst plass til de generelle regler som gjelder uavhengig av livsområde og skadetype. Fremstillingen dekker de alminnelige ansvarsgrunnlagene i norsk rett, culpaansvaret, arbeidsgiveransvaret og det ulovfestede objektive ansvaret, samt alminnelige prinsipper for årsakssammenheng og erstatningsutmåling. I tillegg tas viktige særlige ansvarsformer opp til behandling, som bilansvaret, produktansvaret og legemiddelansvaret, samt ansvaret for pasientskader og yrkesskader. Både personskader, tingsskader og rene formuesskader behandles inngående.

Boken er velegnet som håndbok for dommere, advokater og andre som kommer i berøring med erstatningsrettslige problemstillinger. Den kan også brukes som lærebok for juridiske studenter.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen