EØS-rett (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 360
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245016437
Kategori: Jus
Omtale EØS-rett
EØS-avtalen gjør Norge (og Island og Liechtenstein) til en del av EUs indre marked. Denne boken tilbyr en innføring i den materielle EØS-retten og en gjennomgang av det institusjonelle rammeverket. Sentralt i fremstillingen står forholdet til EU-retten, herunder mekanismene for løpende endring av EØS-avtalen og de særegne metodiske utfordringene som følger av målsetningen om ensartet EU/EØS-rettslig fortolkning (homogenitetsprinsippet). Videre omtales EØS-avtalens regler for kontroll med at regelverket etterleves, og de rettslige virkningene av brudd på reglene. Særlig oppmerksomhet er viet reglene om EØS-rettens gjennomføring og gjennomslag i avtalepartenes interne rettssystemer - altså både i EFTA-statene (med særlig vekt på norsk rett) og i EU og EUs medlemsstater. Boken passer som innføring i så vel EU-rett som EØS-rett for juridiske studenter, men den vil også være av interesse for erfarne jurister. Halvard Haukeland Fredriksen er førsteamanuensis i EU/EØS-rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen og tilknyttet Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE). Gjermund Mathisen arbeider i EFTAs overvåkningsorgan i Brussel. Han har tidligere vært utreder ved EFTA-domstolen i Luxembourg og rådgiver i Lovavdelingen i Justisdepartementet.

Til toppen

Andre utgaver

EØS-rett
Bokmål Heftet 2018
EØS-rett
Bokmål Ebok 2018

Flere bøker av Halvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathisen: