Folketrygd samleutgave (samleutgave i trygderett), utgave nr. 1/2016 (Heftet)

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 329
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202520236
Kategori: Jus
Fag: Lover og forskrifter
Omtale Folketrygd samleutgave (samleutgave i trygderett), utgave nr. 1/2016

Folketrygd samleutgave 2016 er ajourført pr. 01.01.2016. Den består av følgende lover, forskrifter, vedtak og satser:

Folketrygdloven
NAV-loven
Arbeidsmarkedsloven
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven
Offentleglova
Barnetrygdloven
Barnelova. Kapittel 8: Fostringsplikt.
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot
Forskotteringsloven
Bidragsinnkrevingsloven
Kontantstøtteloven
Arbeidsmiljøloven. Kapittel 12: Rett til permisjon
Samordningsloven
Skatteloven. Kapittel 12: Personinntekt
Trygderettsloven
Avgifter mv. til folketrygden for 2016
Satser for ytelser etter folketrygden for 2016
Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2015
Satser for barnetrygden for 2016
Satser for kontantstøtte for 2016
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon
Adopsjonsstøtte for 2016

Til toppen