Løsørepant over landegrenser (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 696
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276746167
Kategori: Jus
Omtale Løsørepant over landegrenser
Boken beskriver hvordan regler om panterett eller tilsvarende type sikkerhet i løsøregjenstander varierer fra stat til stat. Det gis en inngående presentasjon av reglene om løsørepant i dansk, svensk, tysk, engelsk og amerikansk rett, og en sammenlikning med reglene etter norsk rett. Ettersom reglene om panterett i løsøre er så ulike i forskjellige stater, er det viktig å ha klart for seg hvilket lands rett som skal legges til grunn ved en eventuell tvist. Forfatteren behandler lovvalgsspørsmål som er aktuelle i forbindelse med internasjonale panteforhold, der sikkerheten er knyttet til løsøregjenstander, herunder lovvalgsspørsmål som kan oppstå i forbindelse med panterettens stiftelse, omfang, rettsvern eller bortfall. Hovedfokus er på sikkerhet i alminnelige, uregistrerte handelsvarer. Det er allikevel også tatt med presentasjoner av regler om panterett i skip og luftfartøyer, og spørsmål om lovvalg ved pantesikkerhet i slike realregistrerte løsøregjenstander. Løsørepant over landegrenser er en forkortet og bearbeidet versjon av forfatterens doktorgradsavhandling med samme tittel. Den tar opp rettsspørsmål som er praktisk viktige i forbindelse med internasjonal samhandel, og som til nå har vært viet lite oppmerksomhet i norsk juridisk litteratur. Boken er av interesse for advokater og andre jurister som arbeider med internasjonal handelsrett. Berte-Elen Reinertsen Konow er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen og dr. juris. siden 1999.

Til toppen