Opplæringslova (Innbundet)

lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 471
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215009872
Kategori: Jus
Omtale Opplæringslova
Første utgave av denne kommentarutgaven til opplæringslova kom ut i 2001. Siden den gang har opplæringslova vært gjennom ti forskjellige endringsarbeider i Stortinget.Loven har fått nytt kapittel om elevenes skolemiljø, nye regler om organisering av elevene og nytt rektorkrav. Gratisprinsippet i grunnskolen er skjerpet og krl-faget har fått nye paragrafer. Mange endringer er også knyttet til innføringen av Kunnskapsløftet i grunnskolen og videregående opplæring fra høsten 2006. Denne reviderte utgaven er oppdatert i forhold til alle lovendringene og den nye forskriften til opplæringslova som ble vedtatt sommeren 2006. Boken har med de siste endringene i bestemmelsene om fylkeskommunens ansvar for opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner, med ikrafttreden 1. januar 2007. Nye dommer med betydning for tolkningen av opplæringslova er også tatt med.

Geir Helgeland er sekretariatsleder for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Han har tidligere arbeidet som advokat, og avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet. Helgeland var sekretær for opplæringslovutvalget.

Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no, Universitetsforlagets digitale juridiske bibliotek. Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro. For mer informasjon og bestilling av gratis prøvetilgang, se kommentarutgaver.no.

Til toppen

Andre utgaver

Opplæringslova
Bokmål/Nynorsk Innbundet 2018

Flere bøker av Geir Helgeland: