Den usynlige student (Heftet)

voksne i fleksibel høyere utdanning

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 228
Forlag: Tapir akademisk forl.
Språk: Flerspråklig , Bokmål / Svensk
ISBN/EAN: 9788251922685
Kategori: Pedagogikk
Omtale Den usynlige student
Voksne studenter som følger fleksible studiemodeller av ulike slag, er en av de raskest økende grupper i høyere utdanning. Paradoksalt nok er dette samtidig en "usynlig gruppe", i den betydning at den er viet liten utdanningspolitisk og forskningsmessig oppmerksomhet. Med utgangspunkt i et felles forskningsprosjekt har en skandinavisk forskergruppe satt denne studentgruppen på dagsorden. Forfatterne utgjør en flerfaglig gruppe med lang erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fjernundervisning, etter- og videreutdanning, IKT, voksnes læring, alternative modeller for høyere utdanning, studie- og læringsstrategier og det moderne familie- og arbeidsliv. Gruppen har samarbeidet siden år 2000 med denne problematikken. Boka legger til grunn at voksne studenter i fleksibel utdanning skiller seg fra andre studenter ved at studiene i hovedsak foregår "off-campus". De studerer stort sett alene, og de må tilpasse studiene til krav, oppgaver og tidsrammer i hjem og arbeidsliv. Boka favner vidt og tar opp mange problemstillinger på ulike nivå. Den retter seg primært mot fire målgrupper: politikere på alle nivå, høyere utdanningsinstitusjoner, forskere som arbeider med voksenopplæring/kompetanseutvikling, og alle som arbeider med voksnes læring i offentlig og privat virksomhet. Boka er ment å være et bidrag i utviklingen av et forskningsfelt, i tillegg til å være debattbok og pensumlitteratur ved ulike studier som handler om voksnes læring, utdanning og arbeid og det postmoderne hverdagsliv.

Til toppen