Læring (Innbundet)

søken etter mening

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2001
Antall sider: 332
Forlag: Tapir akademisk forl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788251916912
Kategori: Pedagogikk
Omtale Læring
Den nye reformvinden og Ivar A. Bjørgen En reformvind driver i dag over det norske skolelandskapet. Den vil gi elevene større frihet, men også større ansvar for egen læring. Den vil gjøre læreren mer til en veileder enn en formidler. Det tradisjonelle klasserommet skal avskaffes og skolen omformes langt på vei til en vanlig arbeidsplass med avspasering og fleksitid også for elevene. Det som skjer, må glede forfatteren av denne boka, professor Ivar A. Bjørgen, umåtelig. For det er hans tenkning som nå prøves ut. I ti-år etter ti-år har han, som forsker og folkeopplyser, stilt seg kritisk til skoletradisjonen og især dens læringsbegrep. På ny og på ny har han argumentert for læreren som trener og arbeidsleder. Igjen og igjen har han villet dreie skolens arbeid fra undervisning til læring, og derfor har han vedvarende betont nødvendigheten av elevenes egenaktivitet og deres ansvar for egen læring. Den som søker etter den læringspsykologiske begrunnelsen for den aktuelle reformbølgen, finner en særdeles velskrevet og innsiktsfull framstilling av den i professor Ivar A. Bjørgens samling av artikler. Alfred Oftedal Telhaug . Boken er en samling av originalartikler som introduserte begreper som har vært med å prege skoledebatten de siste 15 årene Innhold Del 1 Læringforskning og læringspraksis Om de tusen svar som det ikke er spørsmål til . Skjer det læring i norsk skole? . Myter om læring og undervisning . Myter om læring ved universitetet Del 2 Teoretiske tilnærminger til læring Det meningsfulle i det meningsløse . En læringsteoretisk tilnærming til gloselæring . Mot en kognitiv læringsforskning . Viljens plass i psykologisk forskning . Koloss på lerføtter Del 3 Mediehverdagen og læring, leder stimulering til læring? Språklæring foran TV-skjermen . Basale forutsetninger for læring og påvirkning foran tv-skjermen . Den store illusjonen Del 4 Informasjonsteknologi og læring Forutsetninger for læring . Drømmen om folkeopplysning via ny teknologi . Læring og IKT sett fra en læringsforskers synsvinkel Del 5 Ansvar for egen læring, fra laboratorium til klasserom Det amputerte og det fullstendige læringsbegrep . Selvinitiert aktivitet som forutsetning for læring . Ansvar for egen læring, historien om et begrep Del 6 Reformene i skoleverket, nye roller for studenter og lærere Trener og arbeidsleder - ikke skulptør og entertainer . Læringsreformer i den videregående skole . Tilbake til Camelot?

Til toppen