Språkdidaktikk for norsklærere (Heftet)

mangfold av språk og tekster i undervisningen

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 176
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215013077
Kategori: Pedagogikk
Omtale Språkdidaktikk for norsklærere
Hvordan skape motivasjon for grammatikk i skolen? Hvilken kunnskap om språk og grammatikk trenger norsklæreren for å lykkes i arbeidet med elevers språk- og tekstutvikling? Dette er spørsmål forfatterne av Språkdidaktikk for norsklærere diskuterer og besvarer.

Det stilles allsidige og store krav til norsklæreren som skal utvikle elevers språkkompetanse. Det skal legges til rette for at elevene skal beherske norsk språk både skriftlig og muntlig, og de skal også tilegne seg et metaspråk. Denne boka gir interessante innfallsvinkler til sentrale tema i språkundervisningen: Her er stoff om grammatikkundervisning, flerspråklighet og undervisning i norsk som andrespråk, nynorskdidaktikk, argumenterende skriving, og dataspill. Særlig fokus settes på arbeidet med elevtekster og på språklig mangfold som ressurs: Hvordan kan læreren hjelpe elevene til å bli mer bevisst deres egen språkkompetanse og hjelpe dem til å bygge videre på det de faktisk kan?

Språkdidaktikk for norsklærere er skrevet særlig for studenter i lærerutdanningene og norsklærere i grunn- og videregående skole.

Til toppen