Nye røyster i nynorskforskinga (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 218
Forlag: Samlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788252188455
Kategori: Språk
Omtale Nye røyster i nynorskforskinga
Det finst mange mytar om nynorsken i dagens offentlege debatt, samstundes som det er publisert lite forsking som underbyggjer eller avsannar desse. Det vil denne antologien prøve å bøte på med å gje plass til ny forsking på feltet. Artikkelforfattarane tek kvar på sitt vis opp tema som har mykje å seie for nynorskbrukaren: språkleg identitet, opplæring og språkpolitikk, språkplanlegging og normering internt og samanlikna med andre språksamfunn.

Tekstane bidreg til å skape betre forståing for kva stilling nynorsk har i Noreg, og kvifor.

Til toppen

Flere bøker av Hjalmar Eiksund og Jan Olav Fretland: