Bygningsfysikk (Heftet)

grunnlag

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 464
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245019940
Kategori: Teknologi, transport og landbruk
Omtale Bygningsfysikk
Bygningsfysikk i praksis handler om a ivareta hensyn til klimapakjenninger og krav til inneklima, energieffektivitet og bestandighet pa en ressursmessig og okonomisk fornuftig mate. Det involverer kunnskap om forskjellige prosesser med transport av varme, luft og fukt i materialer, bygningsdeler og bygninger, samt kunnskap om lydutbredelse og lys. Innholdet i denne boka dekker det viktigste av teorigrunnlaget innen disse omradene. Boka er primart skrevet som en larebok for studenter pa hogskole-/universitetsniva med interesse for bygningsteknikk og arkitektur. Den vil ogsa vare nyttig for praktiserende ingeniorer og arkitekter som onsker oppfrisking og utdyping av det teoretiske grunnlaget for simuleringsmodeller og programvare som benyttes ved bygningsfysisk prosjektering. Et viktig siktemal med boka er gjennom beskrivelse av den grunnleggende teorien a skape innsikt og forstaelse for hvilke forhold som pavirker og er avgjorende for de fysiske prosessene som skjer i bygningskonstruksjoner og bygninger. Bygningsfysikk inneholder ogsa en rekke regneeksempler som knytter teorien opp mot praktiske bygningsfysiske problemstillinger. Jan Vincent Thue mottok graden sivilingenior ved bygglinjen, NTH (na NTNU) i 1968 og graden dr.ing. samme sted i 1973. Etter a ha arbeidet med produktutvikling i bygningsmaterialindustrien i perioden 1973 1977 vendte han tilbake til NTH i 1985, hvor han var professor i bygningsfysikk til 2014. Han har ledet flere storre forskningsprogram innen bygningsfysikk/bygningsteknikk. Hans publiserte arbeider har spesielt fokusert pa varme-, fukt- og lufttransport i bygninger og bygningsdeler, beregning og simulering av bygningsfysiske prosesser, samt bruk av tre som bygningsmateriale.  

Til toppen