Gïeline åahpenidh 5 (Heftet)

lohkemegærja

Forfatter:

, og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 120
Illustratør: Noodt, Trine og Støren, Astrid Helene
Forlag: Solum Forlag A/S
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256018703
Omtale Gïeline åahpenidh 5
Daate lohkemegærja lea 5. klaassese. Lohkemegærjesne tjaalegh sjangeri mietie öörneme. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie tjaalegi bïjre soptsestidh. Dah edtjieh viehkine årrodh tjaalegen goerkesem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Til toppen

Flere bøker av Liv Karin Joma, Åse Klemensson og Anita Dunfjeld Aagård: