Grunnleggende sivilprosess (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 429
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215036595
Kategori: Jus
Omtale Grunnleggende sivilprosess
Denne læreboken i sivilprosess tar opp de viktigste temaene som en jusstudent må lære seg. Disse temaene er blant annet domstolenes rolle i samfunnet, forfatningsrettslige og folkerettslige krav til behandlingen av sivile rettstvister, sivilprosessens subjekter, hva det kan anlegges søksmål om samt verneting.

I tillegg behandles rettens forhold til partenes prosesshandlinger, de grunnleggende saksbehandlingsprinsippene, saksforberedelsen og hovedforhandlingen. Sist, men ikke minst, går forfatterne gjennom utformingen og virkningen av rettsavgjørelser - herunder rettskraft.

Sivilprosess er et komplekst område som regulerer rettergangen i sivile saker. Det finnes mange regler, og studentene skal komme igjennom de viktigste prinsippene og reglene. Denne boken har studentenes leserblikk som utgangspunkt og sørger for at leseren både behersker og får god forståelse for de mest sentrale temaene i sivilprosessen.

Deler av boken baserer seg på Tvisteløsning 3. utgave. For en mer detaljert fremstilling av sivilprosessen vises det til Tvisteløsning av Jens Edvin Skoghøy.

Til toppen

Flere bøker av Jussi Erik Pedersen og Jens Edvin A. Skoghøy: