Hedendommen og middelalderkristendommen i Norden (Heftet)

nye perspektiver og lange linjer

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 863
Forlag: Kolofon
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788230023518
Kategori: Historie
Omtale Hedendommen og middelalderkristendommen i Norden
Arkeologisk materiale og kristne middelalderbilder benyttes i boka for både
å rekonstruere noen hovedlinjer i autentisk hedensk mytologi, og hvordan
den kristne bekjempelsen av hedensk tro og samfunnsorden foregikk på det ideologiske planet. Kirken og de kristne skribentene forholdt seg selvfølgelig til at hedendommen hadde oppstått og slått rot i den verden som var skapt av den allmektige kristne Gud. De bevarte middelalderversjonene av Den eldre Edda, Volsungesagaen og Snorre Sturlasons skrifter presenterer derfor hedensk mytologi i omforminger som skal vise at dette er djevelens vrengebilde av Guds sanne verden.

Mye av mytologien og kulten i vikingtida har røtter langt tilbake i tid. Kristningen innebar at et helt nytt verdensbilde skulle erstatte dette gamle. Men fordi så mange av forestillingene og ritualene ivaretok bondesamfunnets behov for fruktbarhet og trygghet, påvirket de kristen praksis i middelalderen, og gjorde seg også gjeldende i folkekulturen til langt inn på 1800-tallet. Ifølge det hedenske verdensbildet oppstod, levde, døde og gjenoppstod alt og alle i
en uopphørlig rundgang av død og regenerasjon. Den mytologiske sfæren, med verdenstreet i sentrum og guddommer, mennesker, jotner og andre makter
i og omkring treet på forskjellige nivåer, var ikke ment å skildre den reelle verdenen der menneskene ferdes, men skulle gi forklaringer på hvordan og hvorfor alt fungerte i den reelle verdenen i samsvar med det sykliske prinsippet. Derfor var ikke guddommene, nornene, jotnene og andre forskjellige makter
og mennesker i den mytologiske verdenen personligheter med egne viljer,
men personifikasjoner av funksjoner og relasjoner. Gjennom den offentlige og private kulten ble maktens funksjoner i den mytologiske verden aktivisert som krefter i den reelle verden, til fordel for folkegruppen og de enkelte ættene.
Det var ingen onde og gode makter som konkurrerte om å binde menneskene til seg med virkning for evig tid, som i det kristne verdensforståelsen.

ODDGEIR HOFTUN
(1943-2021) var en norsk arkeolog og kunsthistoriker. Han var også forfatter og ga ut flere bøker og tidsskriftartikler om hedendommen og om overgangen fra hedendom til kristendom i Norden. Denne boken er utgitt posthumt
med tillatelse fra familien.

Til toppen