Hva annet er også sant? (Heftet)

en innføring i vitenskapsfilosofi

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 339
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245022421
Omtale Hva annet er også sant?
Hva annet er også sant? skal bidra til den grundige, kritiske tenkningen som bør inngå i det å lære seg et akademisk fag. Vitenskap om mennesket er spredt over mange fagdisipliner preget av ulike teorier, metoder og perspektiver som konkurrerer om sannheten. Dette gjør det nødvendig å kunne reflektere over hva sannhet betyr, hvilken rolle perspektiver spiller i forskningen samt hva det vil si å utvikle objektiv kunnskap og gjøre fremskritt.
Boken er skrevet med en gjennomgående fenomenologisk overbevisning om at enhver vitenskapelig betraktningsmåte hører til og må forstås i en større menneskelig sammenheng. Enten man finstuderer materien eller genene, eller leter etter forklaring i overordnede samfunns- eller økonomiske strukturer, trenger vitenskapen å bevare koblingen til menneskets praktiske livsverden.
Hva annet er også sant? gir en innføring i en rekke klassiske vitenskapsteoretiske emner som vitenskapens formål, falsifikasjon versus verifikasjon, realisme versus sosial konstruktivisme, paradigmer og relativisme, kausalitet, forklaringsmodeller og hermeneutikk. Samtidig går den noe dypere inn i deler av erkjennelses- og bevissthetsfilosofien enn det som er vanlig i innføringsbøker i vitenskapsteori, for å stimulere leseren til selvstendig refleksjon. Den er derfor også rik på eksempler, både fra hverdagsliv og fra en rekke ulike fag. Boken inneholder også 13 fyldige begrepsforklaringer og et tillegg om 15 ulike feilslutninger.
Boken retter seg først og fremst mot bachelor- og mastergradstudenter som har vitenskapsteori som eget emne i metodeundervisningen.
Frode Nyeng er dosent i filosofi og økonomi ved NTNU Handelshøyskolen.

Til toppen

Flere bøker av Frode Nyeng: