Kvinnekroppens kår (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 183
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276746099
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Kvinnekroppens kår
Dette er en lærebok om kvinners helse fra en sosiologisk synsvinkel. Boken er basert på Lilleaas' studier av kvinner med kroniske muskelsmerter samt en studie av arbeidsdelingen blant unge par og hvordan den kan påvirke helsen. Boken trekker også inn statistikk om kvinners levekår og helse mer generelt. Et hovedpoeng er å rendyrke et levekårsperspektiv, eller et sosiologisk perspektiv, på kvinners helse. Boken underslår selvfølgelig ikke den biologiske, genetiske og medisinske forståelsen av helse. Men hovedperspektivet er hvordan forskjeller i kjønnsroller, arbeidsdeling, økonomisk situasjon og andre sider ved levekårene preger kjønnenes helsetilstand. Boken henter erfaringer og eksempler fra Lilleaas' studier, der hun viser hvordan en kvalitativ sosiologisk metode er i stand til å fange en helt annen bakgrunnsinformasjon om kvinnenes livsløp enn det de medisinske journalene vitner om. Et viktig poeng er også hvordan kvinnens kropp kommuniserer sine erfaringer og sin lidelse, og hvordan helsepersonell bedre kan fange og fortolke slike signaler. Boken henvender seg til forskere, praktikere og studenter, særlig innenfor helsefeltet, men også innenfor kjønnsforskningen og -studiene. Ulla-Britt Lilleaas er sosiolog og ansatt som forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Dag Ellingsen er sosiolog og arbeider ved Statistisk sentralbyrå, der han er redaktør for tidsskriftet Samfunnsspeilet og publikasjonen Sosialt utsyn.

Til toppen

Flere bøker av Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen: