Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 183
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245012774
Kategori: Samfunnsfag
Omtale Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori
Denne boken gir deg en rask, men samtidig innholdsrik presentasjon av de viktigste begrepene i forskningsmetode. Boken er tilpasset hele bredden av det samfunnsvitenskapelige fagområdet inklusive økonomi og de økonomisk-administrative utdanningene. Gjennom 25 korte kapitler forklares blant annet empiri og teori, induksjon og deduksjon, validitet og reliabilitet, samvariasjon og kausalitet, operasjonalisering, feilslutninger og eksperimenter - alt ut fra en praktisk tilnærming med mange eksempler.

Et gjennomgangstema i boken er at vitenskapsteori er nødvendig for å forstå forskning. Den filosofiske grunnlagsdiskusjonen om sannhet og objektivitet trengs både når vi skal fortolke og produsere kunnskap. Å lete etter sannheten om menneskelige handlinger og den sosiale verden stiller oss dessuten overfor flere særegne utfordringer. Derfor har boken også egne kapitler om blant annet ontologi og epistemologi, verifikasjon og falsifikasjon, fenomenologi, hermeneutikk og faglige paradigmer.

Boken kan brukes som en innføring, som oppfriskning for de som tar etter- og videreutdanning, som oppslagsbok og som støttelitteratur i metodekurs på alle nivåer på universiteter og høyskoler.

Frode Nyeng er dosent i filosofi og økonomi ved NTNU Handelshøyskolen. Han har utgitt en rekke bøker, flere i skjæringsfeltet mellom filosofi og samfunnsvitenskap, blant annet: Etikk og økonomi (2002), Vitenskapsteori for økonomer (2004), Forbruk - Lyst, makt, iscenesettelse eller mening? (2004, medforfatter), Kan organisasjoner føle? (2005, red.), Følelser - I filosofi, vitenskap og dagligliv (2006), Tall, tolkning og tvil - Bak metodevalg i økonomi, ledelse og markedsføring (2007, red.), Etikk og samfunnsansvar - Historie, teori og ledelse (2011), Noen ganger skal man lyve (2014), Hva annet er også sant? En innføring i vitenskapsfilosofi (2017) og Forbrukerforståelse (2019).

Til toppen

Flere bøker av Frode Nyeng: