Forfatter: , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 314
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Flerspråklig , Bokmål , Dansk / Svensk
ISBN/EAN: 9788205475175
Kategori: Jus
Omtale Nordisk samboerrett
I de nordiske landene er de rettslige skillelinjer mellom ektefeller og samboere i ferd med å viskes ut på stadig flere områder. Denne utviklingen har nok forledet noen samboere til å tro at de har en rettslig beskyttelse på lignende vis som ektefeller, men slik er det ikke. Med unntak av Sverige er samboerretten i Norden i stor grad preget av ulovfestet rett og skjønnsmessige kompensasjonsregler. Rettssaker i kjølvannet av oppløste samboerforhold vitner om en uoversiktlig og til dels uklar rettsstilling, hvor noen samboere også risikerer å gå tomhendt ut selv av langvarige forhold.Denne boken gir en samlet fremstilling av reglene om samboerforhold i alle de fem nordiske landene - både de eiendomsrettslige reglene under samlivet og reglene om økonomisk oppgjør etter endt samliv samt rettsutviklingen frem mot dagens rettstilstand. Dessuten redegjøres det for hovedtrekkene i det arverettslige og barnerettslige regelverket.Boken er skrevet av Jon Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer og Tone Sverdrup, alle blant de fremste på fagfeltet i Norden.

Til toppen

Andre utgaver

Nordisk samboerrett
Flerspråklig, Bokmål, Dansk/Svensk Ebok 2014