Politiledelse som praksis (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 242
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245027877
Kategori: Organisasjon og ledelse
Omtale Politiledelse som praksis
Ledelse-som-praksis-perspektivet forstår ledelse som en kollektiv praksis, hvor fokuset er på leder-medarbeider-relasjoner heller enn på den individuelle leder. Perspektivet bidrar med kunnskap om ledelse i alle typer av organisasjoner.
Politiledelse som praksis er basert på mangeårig forskning på politiledelse, og boken demonstrerer hvordan perspektivet gir en helhetlig forståelse av ledelse i politiet. Bokens argument er: for å forstå det komplekse fenomenet ledelse, må alle forhold som hemmer og fremmer læring, utvikling og endring identifiseres.
Boken er organisert ut fra følgende temaer som samlet sett gir en helhetlig forståelse av hva politiledelse som praksis er:
Hvorfor ledelse-som-praksis-perspektivet gir en alternativ og viktig tilnærming for til økt kunnskap om ledelse generelt og politiledelse spesielt. Hva politiledelse som praksis vil være - og hvordan politiledelse som praksis kan studeres.
Politiledelse som praksis viser til fire hovedkomponenter som dynamiske og kontinuerlig utviklende prosesser:
Strategier - i henhold til organisasjon/profesjon Politiets samfunnsoppdrag og organisering Strategier som praksis Fellesskap Organisasjonskultur og politikultur Tilhørighet, praksisfellesskap og kompetanse Deltakelse Meningsskaping og handlingsrom Makt og politikk Aktiviteter Læring som praksis Endring og endringsledelse som praksis
Boken er forskningsbasert med betydelig teoretisk forankring. Den henvender seg både til ledere på alle nivåer og til medarbeidere. Det betyr at den er relevant for praktikere i alle typer organisasjoner, og spesielt for politiledere og politiansatte. Studenter på Politihøgskolen, andre høyskoler og universiteter vil også ha utbytte av boken. Og ikke minst bør forskere generelt og ledelsesforskere spesielt finne boken relevant.
Cathrine Filstad er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Politihøgskolen i Oslo. Hun har ph.d. i organisasjonslæring og kompetanseledelse fra Handelshøjskolen i Aarhus, Danmark.

Til toppen

Flere bøker av Cathrine Filstad: