Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar (Heftet)

Forfatter:

, , og

Amund Nitter (Illustratør)

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 218
Illustratør: Nitter, Amund
Forlag: Samlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788252194784
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar
Radiografar og bioingeniørar møter mange utfordringar i arbeidet sitt. I korte møte skal sårbare pasientar behandlast med respekt og omsorg, ein skal samarbeide godt og effektivt med andre profesjonar og sikre høg kvalitet i eigen profesjonell praksis. I slike situasjonar kan ulike krav og forventningar ofte komme i konflikt med kvarandre. Dette er utgangspunktet for denne innføringsboka i profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar..

I første del av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt; for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. I andre del av boka ser ein på bioingeniørane og radiografane si rolle i helsetenesta, og kva etiske tema, utfordringar og problemstillingar som pregar desse profesjonane. Her står det kroppslege møtet og bruken av teknologi sentralt, men også problemstillingar rundt teieplikt, tvang og varsling blir grundig behandla. Profesjonsetiske retningslinjer og lover blir gjennomgått, og avslutningsvis blir forskingetikk behandla i eit eige kapittel.

Til toppen