Rettskildelære under debatt (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 757
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215031309
Kategori: Jus
Omtale Rettskildelære under debatt
Eckhoffs rettskildelære, som er blitt kalt avveiningsmodellen, har de siste tiårene vært gjenstand for diskusjon. Det samme har plassen som de «myke» rettskildefaktorene har fått, og i den forbindelse hvilke pluralistiske drag som retten har. Også rettskildebildet i forfatningsretten har blitt omdiskutert. Alt sammen reiser to grunnleggende spørsmål: Hva vil det si at en faktor er relevant? Og hvor styrende for tolking og rettsanvendelse skal rettssedvaner og «myke» faktorer være, som lovens etterarbeider, rettsteori, Sivilombudsmannens uttalelser mv.?

Fire nye tendenser i rettskildelæren ble påvist i Boes lærebok «Innføring i juss»: internasjonaliseringen, digitaliseringen, påstanden om at rettskildelære er rettsretorikk og påstanden om at rettskildelæren er mer lukket, eller tvert om er mer åpen, enn den såkalte avveiningsmodellen. I denne boken utdyper og systematiserer Boe diskusjonene.
Boken blir nå revidert med de seneste dommene og henviser til den nyeste litteraturen innen juridisk metode.

Til toppen

Flere bøker av Erik Magnus Boe: