Sand i maskineriet (Heftet)

makt og demokrati i det flerkulturelle Norge

Serie: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 215
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
Serie: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003
ISBN/EAN: 9788205306165
Kategori: Statsvitenskap
Omtale Sand i maskineriet
Ifølge internasjonal og norsk lov har innvandrere og minoriteter rettigheter og skal likebehandles med norske borgere. Men hvordan fungerer det i praksis? Blir minoritetsinteresser godt nok ivaretatt? I hvilken grad innebærer rettighetspolitikken overfor minoriteter en offentlig støtte til udemokratiske interesser? Hvordan fremmes samhold og solidaritet når individenes interesser blir stadig med sprikende? Har majoriteten rett til å opprettholde sin livsform? Slike spørsmål, som alle dreier seg om makt, står sentralt og blir drøftet på flere vesentlige områder i denne boken. Og forfatterne presenterer en rekke paradokser og dilemmaer som gjelder velferdsstaten, arbeidsmarkedet, elitedannelser, religion og kjønnsroller. De drøfter først hvilken rolle staten kan og bør spille i utformingen av det flerkulturelle samfunn, med vekt på citizen-begrepet, for så å rette søkelyset mot arbeidsliv og skole: Skjer det egentlig en integrasjon i arbeidslivet . med positive ringvirkninger? Virker det felles religionsfaget mer splittende enn samlende? Sentralt er også drøftingen av motsetninger mellom individers og gruppers rettigheter, og hvem som kan formulere og representere minoritetenes interesser. I tillegg til å drøfte prinsipielle spørsmål på bredt grunnlag er Sand i maskineriet også et viktig, og høyaktuelt, innlegg i den pågående debatten om det flerkulturelle Norge.

Til toppen

Flere bøker av Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad:

Bøker i serien