Skipsteknikk (Innbundet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 215
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276746471
Omtale: Skipsteknikk
Boka Skipsteknikk bygger på læreplanen for Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, fastsatt juni 1998. Den er dessuten i tråd med STCW-konvensjonen og dekker kravene til kunnskap og forståelse slik de er definert i STCW-koden A-III/2.
Boka har tre kapittel. I det første kapittelet omtales skipets konstruksjonen og sjødyktighet. Forfatteren tar blant annet for seg ulike skipstyper, skipets konstruksjon, størrelse, form og hydrostatiske egenskaper. Videre behandles forskrifter for bygging av skip, belastninger på skip, inspeksjon og vedlikehold.
I kapittel 2 er temaet tilsyn med skip, dvs. skipsregistrering, skipsmåling og lastelinjekonvensjonen, offentlig tilsyn og klassing av skip.
Det tredje kapittelet dreier seg om skipskonstruksjon, blant annet skipsbyggematerialer, korrosjon og skader på tanker, lasterom osv.
I tillegg til de tre kapitlene inneholder boka vedlegg med krengeprøveprosedyre for skip, utdrag av forskrifter for bygging av skip og oversikt over sertifikater for handelsskip.
De mange eksemplene og oppgavene i boka skal lette forståelsen for og innlæringen av stoffet.

Til toppen