Skolen for barnas beste (Heftet)

kvalitetsvilkår for oppvekst, læring, utvikling

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 285
Forlag: Samlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788252179064
Kategori: Pedagogikk
Omtale Skolen for barnas beste
Ny revidert utgåve av grunnbok i sentrale pedagogiske emne. Boka tek for seg ulike perspektiv på læring, oppvekst og utvikling i barne- og ungdomsalderen, etikk, pedagogisk idéhistorie og teori. På bakgrunn av dette presenterer forfattaren teorien om ein forløysande pedagogikk. Teorien er inspirert av eit omfattande erfarings- og forskingsmateriale, og av den internasjonale barnekonvensjonen som fastslår at alle tiltak for barn skal vere 'til barnets beste. Dette har konsekvensar både for vår oppfatning av kva læringsressursar barn og unge har, for utforminga av skolemiljøet, for prioriteringar av læringsinnhaldet og for opplærings- og arbeidsmetodane. Den forløysande pedagogikken gir eit nytt perspektiv på skolens møte med barn og unge, der det sentrale er realisering av høge pedagogiske mål for kvar enkelt. Den nye reviderte utgåva er oppdatert både når det gjeld til ny internasjonal forsking og teoridanning og nye lover og regelverk for skolen. Edvard Befring er professor, dr philos ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Til toppen

Flere bøker av Edvard Befring: