Språk og kultur (Heftet)

vegar inn i det norske språksamfunnet

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 173
Forlag: Portal
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788292712610
Kategori: Scenekunst
Omtale Språk og kultur
Denne boka inneheld ei samling av vel førti populærvitskaplege artiklar om språk og kultur i Noreg. Boka rettar seg mot alle som har interesse for norsk språk, og ho vil også kunna brukast i den vidaregåande skulen. Artiklane i boka omhandlar fleire av dei emna som læreplanen Kunnskapsløftet listar opp, emne som skisserer kompetansemåla i norskfaget. Kvar artikkel tek for seg ein avgrensa innfallsport til det norske språksamfunnet og kan difor lesast som ein sjølvstendig tekst uav.hengig av resten av boka. Likevel er det slik at fleire av emna er i slekt med kvar.andre. Forfattaren drøftar i boka mellom anna språk og nasjons.bygging, tospråksituasjonen her i landet, dialektar og dialekt.bruk, tilhøvet mellom språk og samfunn, og det fleirspråklege Noreg. I tillegg har han med artiklar som gjeld ungdoms.språk og slang, språket som makt-faktor, språkdød, framtida for norsk språk, og ord og vendingar med historie. I boka finn ein også ei utgreiing om språket i ein region, nærare bestemt Agder. Til slutt i samlinga gjev forfattaren oss ei innføring i samiske og kvenske språktilhøve.

Til toppen