Strategisk ledelse av virksomhetens markedskommunikasjon (Heftet)

et helhetssyn for økt lønnsomhet

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 352
Forlag: Handelshøjskolens forl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215009025
Kategori: Markedsføring
Omtale Strategisk ledelse av virksomhetens markedskommunikasjon
Tradisjonelt har fagområdet markedskommunikasjon vært preget av partielle tilnærminger som har ført til en oppdeling av faglitteratur og undervisning i en rekke snevre disipliner, hvor reklame, personlig salg, direkte markedsføring, telemarketing, dialogmarkedsføring, reklame via Internett osv. behandles hver for seg. Denne boken adskiller seg fra andre lærebøker i markedskommunikasjon ved at den anlegger et strategisk og helhetlig perspektiv på utvikling av virksomhetens markedskommunikasjon.
Perspektivet omfatter alle former for kommunikasjon mellom virksomhet og marked - via alle typer personlige og upersonlige media - enten kommunikasjonen finner sted på kjøpers eller virksomhetens initiativ. Helhetssynet legger opp til at en i arbeidet med å utvikle virksomhetens markedskommunikasjonsstrategi tar hensyn til samspillet mellom både de ulike formene for kommunikasjon og mellom markedskommunikasjonen og virksomhetens øvrige strategi.

I boken former forfatteren begreper, hypoteser, modeller m.v. til en helhetlig referanseramme

- som kan brukes til å skape og beholde et samlet, strukturert overblikk over de ulike bidragene som gis i faglitteraturen og til å se sammenhengen mellom dem, og

- som gir kompetanse i å lede og delta i utviklingen av en lønnsom markedskommunikasjonsstrategi i alle typer virksomheter - uansett størrelse, type produkt eller marked

Denne boken er skrevet for studenter på universitets-/høgskolenivå og for lærelystne ledere og medarbeidere i næringslivet.

Til toppen