Tv - en innføring (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 286
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215016290
Kategori: Medie- og kommunikasjon
Omtale Tv - en innføring
20. august 1960 gikk startskuddet for norsk tv. Denne boka er skrevet 50 år etter, og handler om de mange ulike aspektene ved tv: Fra tv som institusjon og kanal, til tv-markeder, regulering, produksjon, program og publikum. Selv om en rekke bøker analyserer tv fra ulike perspektiv, finnes det fra før av ingen norsk lærebok som samlet diskuterer tv ut i fra et slikt bredt perspektiv og som trekker tråder på tvers av ulike emner og felt.
Denne boka belyser sentrale tendenser i tv-mediets utvikling, med særlig vekt på det siste tiåret. Selv om tv-mediet til alle tider har vært utsatt for endring, har utviklingstrekk som fragmentering, konvergens, globalisering og regionalisering de siste årene gitt tv-mediet helt bestemte utfordringer. Disse utfordringene søkes det mange og til dels nye svar på, og på ulike nivåer: politiske rammebetingelser, import av programformater, nye strategier for å skape allianser med publikum osv.

Gjennom en blanding av komparative analyser og konkrete case-studier, diskuterer denne boka tv-mediets kulturelle og samfunnsmessige betydning i den digitale tidsalder, med stadige tilbakeblikk på fjernsynshistorien. Boka tar sikte på å beskrive sentrale aktører og tendenser i Norge, men også internasjonalt.

Boka består av totalt 15 kapitler fordelt på tre hoveddeler: Samfunn og økonomi; Produksjon og program og Publikum og deltakelse. Underkapitlene inneholder analyser av tv på institusjons-, markeds-, regulerings-, produksjons-, program-, og publikumsnivå. Alle delene avsluttes med korte kapitler om hvordan man studerer de ulike aspektene ved tv.

Boka er primært skrevet for studenter i medievitenskap på universitets- og høyskolenivå som ønsker å lære noe om tv, men kan også leses av andre med interesse for tv.

Til toppen

Flere bøker av Gunn Enli, Hallvard Moe, Vilde Schanke Sundet og Trine Syvertsen: