Ulike tekster om smerte (Heftet)

fra nocisepsjon til livskvalitet

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 384
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Flerspråklig , Bokmål / Engelsk
ISBN/EAN: 9788205372160
Kategori: Sykepleie
Omtale Ulike tekster om smerte
I denne artikkelsamlingen presenteres ny kunnskap og forskning innenfor deler av fagfeltet smerte. Leveringstid 2-3 uker (Print-on-demand). Bokens hensikt er ikke å gi et fullstendig bilde av smerte og smertebehandling, men heller å kaste lys over områder som kanskje ikke har vært så mye fokusert på i tidligere lærebøker om smerte. Bokens bidrag spenner fra smerte i et fysiologisk perspektiv til håp og smerte. Det presenteres tekster om smerte i ulike kliniske kontekster slik som smerte ved hudsykdommer og sår, ryggsmerter, øyesmerter, fantomsmerter, kreftsmerter, samt smerter og kognitiv svikt. Boken tar også for seg kroniske smerter generelt, samt smerte hos intensiv -og postoperative pasienter. Videre ses smerte i et livsløpsperspektiv og i et kjønnsperspektiv. Leseren får kunnskap om områder som mestring av smerte, hvordan smerte kan påvirke livskvalitet og hvordan smerte kan kartlegges og kommuniseres.
Selv om boken tar opp tema som utvilsomt er av tverrfaglig interesse, er boken spesielt rettet mot fagfeltet sykepleie. Kunnskapen som formidles relateres derfor ofte til implikasjoner for sykepleie i praksis.

Til toppen