Adgangen til å benytte personopplysninger (Heftet)

med vekt på det opprinnelige behandlingsformålet som begrensningsfaktor

Serie: CompLex 0002

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 114
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
Serie: CompLex
Serienummer: 0002
ISBN/EAN: 9788215000206
Kategori: Jus
Omtale Adgangen til å benytte personopplysninger
Avhandlingens tema er hvilken rettslige betydning det opprinnelige innsamlingsformålet har når personopplysninger ønskes brukt til nye formål. Et sentralt stikkord her er det såkalte formålsbestemthetsprinsippet i personvernretten. Forfatteren søker å forankre formålsbestemthetsprinsippet i den klassiske personvernteorien samt å gi en oversikt over rettstilstanden de lege lata gjennom personvernlovgivning og rettspraksis. Det internasjonale personvernet blir også beskrevet.
I tillegg behandler forfatteren lovforslaget til ny personopplysningslov i NOU 1997:19 og EU sitt personverndirektiv 95/46 EF. Det presiseres for ordens skyld at formålsbestemmelsene i lovforslaget er blitt endret i Ot.prp. nr. 92 som utkom i juni 1999. Endringene er først og fremst av lovteknisk karakter og innebærer ingen nevneverdig endringer i forhold til det rettslige innholdet av formålsbestemmelsen i det opprinnelige lovforslaget. Dette betyr at forfatterens fremstilling av forenlighetskravet, samt vilkåret om lovhjemmel eller samtykke også vil være rettslig relevant i forhold til lovforslaget fra departementet.

Til toppen

Bøker i serien