Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 537
Forlag: Gyldendal
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205518568
Omtale Appell
Appell vg2/vg3 er  en fellesutgave som dekker kompetansemålene for begge årstrinn. Med  Appell vg2/vg3 ønsker vi å tilby elevene et læreverk som kan følge dem fram til eksamen. Fagstoff er presentert på en kortfattet og oversiktlig måte, slik som i  Appell vg1, og boka vil fungere godt som et oppslagsverk for elevene. Teksten står i sentrum i  Appell vg2/vg3, og i alle kapitlene er det fokus på sentrale tekster som både blir modellert og aktivisert for elevene. I tillegg har verket en egen antologidel som tilbyr tekster fra Middelalderen til i dag. I tekstutvalget er den komparative lesingen som læreplanen vektlegger godt ivaretatt, det samme med de tverrfaglige temaene.  Appell vg2/vg3 har også en stor kursdel som bygger videre på vg1-boka. Her er det tenkt en progresjon fra vg1. Vi mener at en fellesutgave vil åpne for større metodefrihet i faget. Det vil for eksempel være mulig å gå mer i dybden på enkeltemner og se større linjer og sammenhenger. Samtidig organiserer vi stoffet slik at det også er fullt mulig å jobbe med kompetansemålene på hvert trinn slik som de skisseres i læreplanen.

Til toppen