Barneloven (Innbundet)

lov 8.april 1981 nr. 7 om barn og foreldre

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215003610
Kategori: Jus
Omtale Barneloven
Barneloven regulerer rettslige sider av forholdet mellom barn og foreldre: hvem som er foreldre, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt.
Første utgave av denne kommentarutgaven ble utgitt i 1982, kort tid etter at loven trådte i kraft. Siden er store deler av loven betydelig endret ved i alt 38 endringslover.

Den foreliggende annen utgave redegjør grundig for innholdet av hver enkelt paragraf etter disse endringene og ser lovens bestemmelser i sammenheng med annen lovgivning, særlig den nye tvisteloven.

Boken har rikholdige henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur. Forskriftene som er gitt etter barneloven, er tatt med i boken.

Målgruppe for boken er alle som får å gjøre med rettsspørsmål om barn og foreldre, og boken tar særlig sikte på å dekke domstolenes og advokatenes behov.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen

Flere bøker av Inge Lorange Backer: