E2 (Heftet)

internasjonal engelsk

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 331
Forlag: Gyldendal undervisning
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205489400
Omtale E2
Hva gjør en tekst god? Hvordan kan jeg bli bedre i engelsk? Er teksten jeg leser nå relevant for eksamen?
E2 består av tre deler som samlet viser elevene hvordan de kan nå kompetansemålene i læreplanen.


Del 1 Succeeding in International English
Denne korte delen tar for seg «The six fundamentals»: "audience, purpose, genre, content, structure og language". Dersom elevene forstår disse begrepene og bruker de aktivt, vil de bli bedre i engelsk.
Del 2 Going International
Denne delen av boka inneholder fire kapitler etter læreplanens kompetansemål om kultur, samfunn og litteratur: «Global Issues», «Multicultural Societies», «The Media» og «Work and Education».
Hvert kapittel begynner med en artikkel som introduserer temaet, med relevante problemstillinger, definisjoner og vokabular. Introduksjonsartikkelen er skrevet som modell for en utvidet femavsnittstekst, med god anvendelse av kilder. Deretter følger autentiske tekster, fra varierte genre, som belyser temaet sett fra ulike vinkler. Slik legger E2 til rette for dybdelæring.
Oppgavene er delt inn i «Content», «Structure» og «Language». Disse bevisstgjør elevene på hva som gjør en tekst god. Etter å ha jobbet systematisk med forståelse for tekstens innhold, struktur og språk, bes eleven produsere selv i «Over to You»-oppgaver.
Til slutt i hvert kapittel finnes et eksamenstrenende oppslag, muntlig og skriftlig, hvor elevene øver på å se sammenhengen mellom kompetansemålet og tekstene de har jobbet med, og å anvende kilder.
Del 3 Communicating Better
Her er 20 kurs med fokus på progresjon fra vg1 og utvikling av den språk- og kommunikasjonskompetansen elevene trenger på eksamen, i videre studier og arbeidsliv. Hvert kurs er en avsluttet enhet med konkrete steg-for-steg instrukser, modelltekster og øvingsoppgaver.
E2 Internasjonal engelsk på Vg2/Vg3 kommer våren 2017

Til toppen