Eirik Blodøks (Innbundet)

Serie: Sagakongene 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 159
Forlag: Spartacus
Språk: Bokmål
Serie: Sagakongene
ISBN/EAN: 9788243005761
Kategori: Historie
Omtale Eirik Blodøks

Nye bøker i vikingserien

Den nye vikingserien fra Saga Bok og Spartacus Forlag imponerte med de to første bøkene om Harald Hårfagre og Harald Hardråde. Nå er de to neste bøkene i serien klare. Vikingkongene som løftes frem denne gangen er sønnene til de to første, nemlig Eirik Blodøks og Olav Kyrre. 

Eirik Blodøks
Eirik Blodøks regnes som den eldste sønnen til Harald Hårfagre og var Norges konge fra cirka 933 – 935. Tilnavnet Blodøks skal han etter sigende ha fått fordi han tok livet av flere av brødrene sine. I Fagerskinna forklares imidlertid navnet ut fra hans oppførsel på flere vikingferder. Harald Hårfagre forsøkte å videreføre sin rikssamling ved en slags kombinert løsning, hvor han på den ene side ga kongsnavn og deler av riket til flere av sønnene sine, og på den annen side innsatte Eirik som overkonge over dem.  Eirik tok livet av flere av brødrene sine, i følge Snorre drepte Eirik i alt fem brødre. Eirik Blodøks ble fordrevet av sin yngre bror Håkon den gode og måtte reise i eksil til England. Og her starter kanskje den delen av Eirik Blodøks’ liv som er den mest interessante for mange. I England blir han mottatt med ære og blir underkonge i Northumberland, med sete i York.  Det er funnet mynter fra Eiriks tid i York, med innskriften ”Eiricus Rex”. Ut fra til dels sprikende kilder skaper Torgrim Titlestad en sammenhengende og engasjerende fortelling, basert på solide kunnskaper og skrivekunst. Eirik Blodøks er blitt tilgjengelig og tydelig for det store publikum.

Olav Kyrre
Olav Kyrre var sønnen til Harald Hardråde. Da Harald Hardråde falt i slaget ved Stamford Bridge i 1066, oppholdt Olav Kyrre seg i England som deltager i farens hær.  Tilbake i Norge ble Olav Kyrre innsatt som konge sammen med sin bror Magnus.  Da Magnus døde bare et par år senere, ble Olav konge alene fra 1069. Tilnavnet Kyrre betyr den fredelige, og Olavs regjeringstid var preget av forlik med landets fiender. Kanskje nettopp fordi regjeringstiden hans var så fredfylt, står det lite om Olav Kyrre i sagaene.  Men det betyr ikke at det ikke skjedde noe eller at han var en udugelig konge, snarere tvert imot.  Både kongemakten, staten og rettsvesenet ble styrket i denne perioden og det etablert faste bispeseter rundt om i landet.  Olav Kyrre regnes også som Bergens grunnlegger.   Bjørn Bandlien er historiker ved Universitetet i Oslo og forfatter av flere bøker om norrøn middelalder.  Når Olav Kyrre nå velfortjent løftes frem, kunne ingen gjort det bedre.

Til toppen

Bøker i serien