Etikk for næringslivet (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Forlag: Unipub forlag
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788274771512
Kategori: Økonomi og ledelse
Omtale Etikk for næringslivet
Næringslivsetikk handler om moralsk kritikk og selvkritikk av næringsvirksomhet og ikke minst av økonomutdanningen. Grunntanken bak næringslivsetikk som fag er viktigheten av at noen tar seg mer tid enn mediene når de jakter på syndere; at kritikken forsinkes, slik at beskrivelse og forståelse kommer foran vurderingene. Næringslivsetikkfaget problematiserer moralsk ansvar og håndtering av moralske konflikter i næringslivet, for eksempel i forbindelse med markedsføring av varer og tjenester. Utvikling og trykking av «etiske» regelverk (gjerne etter amerikansk forbilde) er neppe nok i denne sammenheng. Målet må være økt bevisstgjøring og dialog, eventuelt med referanse til slike regelverk, men særlig med referanse til studenters og profesjonsutøveres holdninger . i vekselvirkning med det moralske klima disse gruppene lever og arbeider i. Etikk for næringslivet henvender seg primært til studenter innen økonomifagene, men bør også ha stor interesse for alle som er opptatt av etiske problemstillinger innen dette fagfeltet. De ulike kapitlene i boka bygger i stor grad på forelesninger og på artikler som tidligere er publisert i fagtidsskrifter. Johannes Brinkmann er professor ved Handelshøyskolen BI. Han er M.A. og Dr.phil. i sosiologi fra Universität Münster og har tidligere skrevet bøkene Generell sosiologi (Oslo 1980), Sosiologiske grunnbegreper (Oslo 1991), Næringslivsetikk som undervisnings- og forskningsfag (Oslo 1993), Teori og metode (Oslo 1993), Verden som møteplass (sammen med Th. Hylland Eriksen, Bergen 1996), foruten en rekke fagtidsskriftsartikler og konferansebidrag på engelsk, tysk og norsk.

Til toppen