Velferdsrett II (Heftet)

barnevern- og sosialrett

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 500
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205424265
Kategori: Jus
Omtale Velferdsrett II
Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak som er av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår, livskvalitet, inntekter og utgifter, og som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet.I Velferdsrett II drøftes rettslige spørsmål som knytter seg til behandling av saker etter lovene om barnevern, helse- og omsorgstjenester, sosiale tjenester i NAV og andre velferdslover. Viktig er også forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, klage og taushetsplikt.Familierettslige og arbeidsrettslige spørsmål som er av betydning i velferdsretten, er gitt en bred omtale. Dertil behandles menneskerettighetene, og regler om utlendingers adgang til Norge og deres rettsstilling her.Velferdsrett II er skrevet spesielt for studenter ved høgskolerutdanningene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.Sammen med boka Velferdsrett I, som omhandler grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, vil Velferdsrett II dekke de juridiske emnene for de tre utdanningene. Boka kan også være til nytte for andre studenter, ansatte i barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenesten og arbeids- og velferdsforvaltningen, pasienter og brukere, hjelpeverger, advokater, etatsledere og politikere. Boka er à jour med lovgivning i kraft per 1. mai 2012.Ti juridiske lærere ved høgskoler og universiteter og ansatte i offentlig administrasjon har samarbeidet om å skrive boka. Professorene Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse har vært redaktører.

Til toppen

Andre utgaver

Velferdsrett II
Bokmål Heftet 2017
Velferdsrett II
Bokmål Ebok 2017

Flere bøker av Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse: