Forståelse og fordypning (Heftet)

perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 130
Forlag: Luther
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788253148007
Kategori: Religion
Omtale Forståelse og fordypning
«Forståelse og fordypning - perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen» er en innføringsbok i sjelesorg, som allerede før utgivelse ble vedtatt brukt på masterstudier i sjelesorg ved Menighetsfakultetet og Diakonhjemmet.
De siste hundre år har sjelesorgen blitt utfordret av dype sosiale og kulturelle endringsprosesser, sekulære livssyn og nye terapiformer. Det har ført til spenninger og debatt omkring sjelesorgens selvforståelse. Foreliggende bok kan ses som et innlegg i debatten. Dens sentrale anliggende er å forstå bedre hvordan den kristne tro og tanke kan være til hjelp i møte med livskriser og lidelse.

Med et presist og lettfattelig språk veksler forfatteren mellom korte samtalereferater, teoretiske analyser og hermeneutiske refleksjoner. Sentralt hos Eide står begrepene «forståelse» og «fordypning».

«Behovet for en god og ikke for omfattende innføringsbok er stort i en rekke sammenhenger. Eides tekst er en slik bok.»
- Leif Gunnar Engedal, Professor i religionspsykologi og sjelesorg

Til toppen