Intro Engelsk (2015) (Heftet)

Samfunnskunnskap for voksne innvandrere 50-timer

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Engelsk
ISBN/EAN: 9788202503864
Fag: Samfunnskunnskap
Nivå: Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Komponent: Alt-i-ett-bok
Omtale Intro Engelsk (2015)

Intro er et læreverk i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det gir nyttig informasjon om det norske samfunnet slik at det blir lettere å finne seg til rette. Læreverket inviterer også til egen refleksjon og diskusjoner.

Denne nye, oppdaterte utgaven av Intro består i første omgang av:
• Intro Bokmål
• Intro Engelsk
• Intro Arabisk (på lager 1. mai 2016)
• Nettressurs for lærere: intro.cappelendamm.no

Læreverket kan bli utvidet med flere språkversjoner.

Hvert kapittel starter med en oversikt over hvilke mål i læreplanen kapittelet dekker. Mye av lærestoffet i boka er basert på diskusjoner i grupper. Diskusjonene er svært viktige. I mange situasjoner finnes det ikke løsninger eller handlinger som er riktige eller gale, men ulike handlinger fører til ulike konsekvenser. Konsekvensen av en handling i kursdeltakernes hjemland og i Norge er ikke nødvendigvis den samme. Diskusjonene som Intro legger opp til, kan bidra til å skape en forståelse for hvordan systemet i Norge fungerer.

Intro dekker både målene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og tar for seg alle tema i læreplanen i norsk på nivå A1, A2 og B1. Læreverket kan derfor brukes gjennom hele opplæringen i samfunnskunnskap.

Til toppen