Introduksjon til IBM SPSS statistics (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 171
Forlag: Abstrakt
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279354079
Kategori: Samfunnsfag
Omtale Introduksjon til IBM SPSS statistics
Denne boken er beregnet på «dummies», de som skal bruke SPSS og som har liten eller ingen erfaring med programmet, eller trenger en oppfrisking. Det er lagt vekt på å vise hvordan man skal kunne komme i gang med å bruke programmet, og stegvis gjøre mer avanserte analyser.

IBM SPSS Statistics er særlig utformet for analyse av samfunnsvitenskapelig data, og det gis en kort introduksjon til grunnleggende begreper i samfunnsvitenskapelig metode. Deretter viser vi hvordan man kommer i gang med IBM SPSS Statistics, samt hvordan man lager kodebok, og hvordan man legger inn data og ender opp med en datamatrise.

Analyser i SPSS begynner vanligvis med å se på hvordan observasjoner fordeler seg på én variabel - univariat analyse, og deretter undersøke hvordan enheter fordeler seg på to variable samtidig - bivariat analyse.

Vi viser også forskjellige måter å gjøre multivariate analyser på: lineær og logistisk regresjon, faktoranalyse og klyngeanalyse.

Asbjørn Johannessen er sosiolog og pensjonert førstelektor ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og cand. polit. og dr. polit. i sosiologi fra UiO, og er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på OsloMet - storbyuniversitetet.

Begge har lang erfaring med undervisning i samfunnsvitenskapelig metode, og har utgitt flere bøker om samfunnsvitenskapelig metode.

Til toppen