Jesus (Heftet)

hva ville han? Hvem var han?

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 428
Forlag: Luther
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788253145815
Kategori: Religion, historie og filosofi
Omtale Jesus
En innføring i de tre første evangelienes budskap. Hvem var han egentlig? Jesus var ikke kristen, han var jøde. Med denne påstanden utfordrer forfatteren oss til å tenke igjennom vårt bilde av Jesus. Boka presenterer ulike svar på spørsmålet om hvem Jesus var, og viser at de tre første evangeliene står i en særstilling blant de historiske kildene vi har, til en historisk forståelse av Jesu liv og budskap. Ut fra disse evangeliene utfoldes Jesu virke bredt i lyset av hans samtid. Hva betydde det når Jesus forkynte at Guds rike er kommet nær? Hvordan kan hans undergjerninger og liknelser forstås ut fra hans budskap om Guds rike? Jesus opptrådte med en særegen myndighet. Han kalte mennesker til å følge seg i livslang tjeneste, og han ga retningslinjer for livet til dem som ble hans disipler. Hvordan kunne han sette sin egen autoritet opp mot Moseloven og la hele Guds vilje være sammenfattet i de to budene: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte - og din neste som deg selv? Jesus ble kalt Messias og Guds Sønn, men selv omtalte han seg helst som Menneskesønnen. Hvem ville han egentlig være, og hvorfor måtte han ende livet på korset, i datidens galge? Men historien hans ender ikke med hans død. Den tredje dagen ble graven funnet tom. Han lever videre som den oppstandne: dette vitnesbyrdet fra hans første disipler er grunnlaget for millioner av menneskers tro i dag. Hvem var han egentlig? - Denne boka er ikke ment som en oppbyggelig betraktning til spørsmålet, men som en innføring i hvordan moderne bibelvitenskap arbeider med evangeliene og prøver å svare på det spørsmålet Jesus stilte disiplene sine ved Caesarea Filippi: Men dere, hvem mener dere at jeg er? Hans Kvalbein f. 1942 ble dr.theol. i 1981 på en avhandling om Jesus og de fattige. Fra 1969 har han vært knyttet til Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo, som stipendiat, fakultetslektor og professor. Han har hatt flere studieopphold i Tyskland (Erlangen og Tübingen), og var i 1985-86 gjesteprofessor ved Lutheran Theological Seminary i Hong Kong. Under arbeidet med den reviderte oversettelsen av Det nye testamentet var han leder av Bibelselskapets oversettelsesutvalg 1999-2006. I tillegg til en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og bøker har han skrevet en større kommentar til Matteusevangeliet.

Til toppen

Flere bøker av Hans Kvalbein: