NS 8405 (Innbundet)

kommentarutgave til Norsk standard 8405, Norsk bygge- og anleggskontrakt

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 777
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205403482
Kategori: Jus
Omtale NS 8405
Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis.

NS 8405 etterfulgte NS 3430 og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 ble det gjort en revisjon av standarden, spesielt kap IV om endringer, forsinkelser og svikt i byggherrens medvirkning. Den reviderte utgaven er benevnt NS 8405:2008. Denne kommentarutgaven er ajourført etter revisjonen og oppdatert med ny rettspraksis, litteratur mv. på området.
Standarden er et helt sentralt kontraktsdokument innen bygg- og anleggsbransjen. I denne boken gis en rekke anbefalinger og praktiske råd, og det tas standpunkt til og gis anvisning om løsninger på vanskelige juridiske problemstillinger.

Til toppen