NS 8405 (Innbundet)

kommentarutgave til Norsk standard 8405, Norsk bygge- og anleggskontrakt

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 781
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205489639
Kategori: Jus
Omtale NS 8405
Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis. NS 8405 etterfulgte NS 3430, og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 ble det gjort en revisjon av standarden, spesielt kap IV om endringer, forsinkelser og svikt i byggherrens medvirkning. Den reviderte standarden er benevnt NS 8405:2008.Standarden er et helt sentralt kontraktsdokument innen bygg- og anleggsbransjen. I denne boken gis en rekke anbefalinger og praktiske råd, og det tas standpunkt til og gis anvisning om løsninger på vanskelige juridiske problemstillinger.Forfatterne er advokater tilknyttet avdelingen for entreprise i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, og har over 30 års erfaring fra entrepriserett i praksis. Advokatfirmaet har bistått små, mellomstore og store entreprenører og private og offentlige byggherrer med løpende rådgivning og prosedert et utall av tvister for domstolene i alle instanser.Fjerde utgave er ajourført med ny rettspraksis. Kommentarene er fullstendig gjennomgått og oppdatert samt at en del nye problemstillinger er behandlet.

Til toppen