NS 8406 (Innbundet)

forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med kommentarer

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 543
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205461284
Kategori: Teknologi, transport og landbruk
Omtale NS 8406
En praktisk veileder med utfyllende oversikt over rettstilstanden, slik at aktørene i byggebransjen er fullt ut kjent med sine rettigheter og forpliktelser.

NS 8406 ? Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legger opp til en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetter i stor grad kjenneskap til alminnelig entrepriserett. Den har færre og kortere bestemmelser enn NS 8405. Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som faktisk gjelder. Denne boken gir en utdypet redegjørelse for standardens bestemmelser og i tillegg beskrives i stor utstrekning hvilke regler som følger av alminnelig entrepriserett der hvor standarden ikke selv gir svar.
Dette er andre utgave av boken ajourført med standardendringene fra 2009, praksis og tilhørende lovgivning og litteratur. Boken vil bidra til at standarden også blir mer brukt der dens fordeler er tydeligst.
Om 3. utgaven av NS 8405 med kommentarer (av samme forfattere 2010):
«Forfatterne har åpenbart solid innsikt i de praktiske sidene av store entrepriseprosjekter og de rettslige spørsmål de gjerne reiser. Innsikten formidles stort sett i et klart og greit språk, som trolig er egnet både for prosjektfolk uten juridisk bakgrunn og jurister uten særlig prosjekterfaring.
[...]
Den foreliggende bok er en omfattende, stort sett overbevisende og for praktikere utvilsomt meget nyttig kommentar til en etter nordisk tradisjon ganske omfattende og kompleks standard som mange kommer i direkte eller indirekte befatning med.»
Professor dr. juris Knut Kaasen:. Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 5/2011

Til toppen

Andre utgaver

NS 8406
Bokmål Ebok 2014