Nynorsk på 1-2-3! (Heftet)

Språkhefte - øv og lær

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 72
Forlag: Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788204095886
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Grammatikk
Omtale Nynorsk på 1-2-3!

Nynorsk på 1-2-3 er øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei oversiktlig innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Ho inneheld òg varierte oppgåver, fasit og gode tips til prøver og eksamen. Are Kalvø innleier kvart kapittel med eit skråblikk på nynorsk grammatikk. Vi har lagt oss på dei formene og orda som er nærmast opp til bokmål.

Heftet Nynorsk på 1-2-3 blei oppdatert i 2010 etter nye grammatiske termar i skulen. Heftet er òg gått gjennom og kvalitetssikra etter ny nynorskrettskriving som kom i 2012. Den siste rettskrivingsreforma hadde som hovudformål å forenkle formverket, ved å oppheve skiljet mellom hovudformer og sideformer, kutte ein del former og forenkle bøyingsverket. I Nynorsk på 1-2-3 er det ikkje brukt grammatiske former som krev ein ny revisjon av heftet. Dermed kan ein trygt bruke heftet i undervisning i nynorsk som sidemål etter ny nynorskrettskriving.

Dette er eit hefte læraren kan bruke uavhengig av andre lærebøker i norsk, eller som elevane kan bruke som sjølvstudium, eller som repetisjon til eksamen.

Til toppen