Pasientjournalloven og helseregisterloven (Innbundet)

lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 350
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215031569
Kategori: Jus
Omtale Pasientjournalloven og helseregisterloven
Denne boken inneholder grundige kommentarer til pasientjournalloven og helseregisterloven.

Pasientjournalloven gjelder bruk av helseopplysninger for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp. Det følger av loven at de opplysningene som er nødvendige for at pasientene skal få best mulig helsehjelp, skal være tilgjengelige for helsepersonell. Samtidig skal loven sikre at opplysningene er tilgjengelige kun for dem som har behov for dem. Helseregisterloven gjelder for helseregistre som brukes til statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Loven gir regler for etablering av helseregistre.

EUs personvernforordning (GDPR) kom til anvendelse i Norge 20. juli 2018 og er nå hovedloven om personvern også i helsesektoren. For å tegne et mer dekkende bilde av dagens rettstilstand har forfatterne derfor innarbeidet de viktigste reglene i forordningen i kommentarene til de enkelte lovbestemmelsene.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på Juridika.no.

Til toppen