Omtale Perspektiver på entreprenørskap

Perspektiver på entreprenørskap handler om entreprenørskap i norsk og internasjonal sammenheng. Siktemålet med boken er å gi studenter en bred innsikt i dette fagfeltet. Målgruppen er alle som er interessert i forretningsutvikling og virksomhetsetablering. Boken tar opp sentrale tema som:

  • Hvem er potensielle entreprenører?
  • Forretningsplan, etableringsprosess og legale forhold knyttet til etablering
  • Forretningsidé og produktutvikling, marked og kunderelasjoner, nettverk og etablererteam, prinsipper for organisering og ledelse samt finansiering av nye bedrifter
  • Økonomistyring i nyetableringer og utfordringer for nye selskaper i vekstfasen
  • Strategisk entreprenørskap, kvinnelig entreprenørskap og betydningen av entreprenørskap i det norske samfunnet
  • Prinsipper for e-business og entreprenørskap
  • Born Globals
Boken drøfter en del eksempler og caser som kobler teori og praksis. I tillegg fins det flere caser og oppgaver knyttet til hvert kapittel. Disse kan lastes ned fra nettbutikken.

Til toppen

Flere bøker av Arild Aspelund, Trygve Bjerkås, Odd Jarl Borch, Truls Erikson, Frode Fjelldal-Soelberg, Bjørn-Tore Flåten, Lene Foss, Øystein Hatteland, Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid, Daniel Leunbach, Frank Lindberg, Elisabet Ljunggren, Einar Lier Madsen, Øystein Moen, Einar Rasmussen, Kim Richter, Rotem Shneor, Roger Sørheim, Magne Mikal Våge og L. Øystein Widding: