Reindriften i Finnmark (Heftet)

Rettshistorie 1852-1960

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2001
Antall sider: 376
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202199128
Kategori: Jus
Omtale Reindriften i Finnmark

Reindriften er den tradisjonelle næringsveien i Finnmark. Reguleringen av reindriften har virket inn på den samiske befolknings mulighet og rett til å holde sine tradisjoner og sin identitet i hevd.

Reindriften i Finnmark - Rettshistorie 1852-1960 redegjør for rettshistorien til reindriften i Finnmark fra 1852 til1960 og avdekker derigjennom hvordan storsamfunnet Norge har forstått og søkt å endre samisk levesett.

Reindriften er en gammel næring. Det er uenighet om hvor gammel den er. Enkelte hevder at reinnomadismen i den form vi idag kjenner den, først ble etablert på 1600-1700-tallet, og at samene før den tid først og fremst var et veidefolk som levde av fangst og fiske. Andre mener at reindriftsnomadismen er langt eldre.

Boken redegjør for reindriftens rettshistorie i tiden etter grensestengingen i 1852. Reindriften har de siste 140-150 årene vært stilt overfor en rekke utfordringer og inngrep, men det er ingen enkeltbegivenhet som på samme måte plutselig endret forholdene slik som grensestengingen i 1852. Grensestengingen førte til store forandringer for reindriften i Finnmark, og til aktivitet fra myndighetenes side når det gjaldt utredninger om og lovregulering av reindriften. Og det går en klar linje fra de utfordringer reindriften i Finnmark i dag står overfor, tilbake til grensestengingen i 1852.

Boken er skrevet av Kirsti Strøm Bull, Nils Oskal og Mikkel Nils Sara.

Til toppen