Sinus 1P Basis (2020) (Heftet)

Lærebok forenkla utgåve matematikk Vg1

Forfatter:

, , , , , og

Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202671983
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Matematikk fellesfag studieforberedende
Nivå: Vg1
Komponent: Arbeidsbok
Omtale Sinus 1P Basis (2020)

Sinus 1P Basis er et fullverdig alternativ for 1P-elever på studieforberedende utdanningsprogram. I basisboka er lærestoff og oppgaver tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting til fagfornyelsen LK20 er oppfylt.

Sinus 1P Basis er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 1P (2020), men har mindre omfattende teoristoff. Det vanskeligste teoristoffet er tatt ut.

Komponenter

  • Basis engangsbok med kortfattet teori og oppgaver til utfylling
  • Sinus Pluss, digital ressurs med trinnvis teori og interaktive oppgaver, lisens
  • Oppgavesamlingen coSinus 1P, digital ressurs som supplement, lisens
  • Elevnettsted, gratis
  • Lærernettstedet Omkring Sinus, lisens

Differensieringsverktøy
Boka er laget for å gi læreren et bedre verktøy for differensiering enn det den ordinære grunnboka kan tilby. Umiddelbart etter eksemplene følger enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser oppgavene direkte i boka, og de får ofte hjelp for å løse oppgavene. Deretter løses oppgavene på egen hånd. Hjelpetekst er markert med egen skrifttype og farge slik at den lett skiller seg fra den øvrige teksten.

Elever som bruker Sinus 1P Basis, finner flere oppgaver i både Sinus Pluss og coSinus 1P, digital ressurs. Oppgavene i kategori 1 er velegnet for denne elevgruppen.

Sinus 1P Elev- og lærernettsted (2020)
Elevgruppene som benytter seg av Sinus Basisbøker, vil kunne ha godt utbytte av å løse ulike typer oppgaver som er tilgjengelige på elevnettstedet til Sinus. Her finner de også løsningsforslag, animasjoner og videoer til omvendt undervisning. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet. På lærernettstedet finner læreren terminprøver, årsplaner og Sinus 1P Tavlebok (digital versjon av læreboka). Ny funksjonalitet muliggjør lagring og dialog mellom elev og lærer. Lærernettstedet Omkring Sinus krever at skolen har kjøpt lisens, mens elevnettstedet er gratis, med Feide-innlogging.

https://sinus.cdu.no/

Til toppen

Andre utgaver

Sinus 1P Basis (2020)
Bokmål Heftet 2021

Flere bøker av Einar Gustafsson, Robin Bjørnetun Jacobsen, Tore Oldervoll, Egil Reidar Osnes, Terje Andreas Pedersen, Otto Svorstøl og Birte Vestergaard: