Velferdsrett I (Heftet)

grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 627
Forlag: Gyldendal juridisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205430365
Kategori: Jus
Omtale Velferdsrett I
Velferdsrett I omhandler de ulike velferdsrettslige rettighetene, særlig rett til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid.

Boken omtaler en rekke nye lovbestemmelser. Særlig viktig er de nye lovbestemmelsene om alderspensjon og arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, og ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om sosiale tjenester i NAV.
Det er foretatt store endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, tidligere pasientrettighetsloven, hvor borgernes rett til helse- og omsorgsytelser nå er samlet. Vesentlige endringer er foretatt i spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, arbeidsmiljøloven, opplæringsloven, barnehageloven og andre lover. Det er også viktige reformer på gang, og de er gitt en viss omtale i denne boka.
Det er gjennomgående foretatt store endringer, blant annet for å gi menneskerettighetene en mer framtredende plass.
Denne utgaven av Velferdsrett I er ajourført per 1. august 2012 når det gjelder lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser.
Boken er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den også lærestoffet i juss ved de sosialfaglige studieretningene.
Velferdsrett I er også meget aktuell for NAV-ansatte, helsearbeidere, sosialarbeidere, barnevernspedagoger og ansatte i ulike offentlige etater og interesseorganisasjoner.

Til toppen

Andre utgaver

Velferdsrett I
Bokmål Heftet 2017
Velferdsrett I
Bokmål Ebok 2017

Flere bøker av Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse: