Aglaja Veteranyi
© Foto: Renate von Mangoldt

Aglaja Veteranyi